Skip to main content

Posts

Showing posts with the label Reikitraining

Reiki Training Camp Online/Offline

Reiki Training Camp Online/Offline ರೇಕಿ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರ ರೇಕಿ ತರಬೇತಿಯಿಂದ ಸಿಗುವ ಲಾಭಗಳು ಮಾನಸಿಕ ಹಾಗೂ ಶಾರೀರಿಕ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ, ನೋವುಗಳ ನಿವಾರಣೆ, ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಫಲತೆ, ಜ್ಞಾಪಕ ಶಕ್ತಿಯ ವೃದ್ಧಿ, ಏಕಾಗ್ರತೆ, ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆ ಇತ್ಯಾದಿ. ದಿನಾಂಕ: 27-09-2020 ರಂದು, ಸಮಯ 12 pm. ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ OZONE YOGA & HOLISTIC CENTER St. ಮೈಕಲ್ ಶಾಲೆಯ ಹತ್ತಿರ, ಕೇಶ್ವಾಪುರ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, 9844122333, 9480555795  

Reiki grand master Girish Kabade is conducting Reiki level 1 on 12th September 2020

Hello friends.. Good news to all after lot's of request from many people.. Reiki grand master Girish Kabade is conducting Reiki level 1 on 12th September 2020 🙏🙏Time - 2 P.M to 5 P.M Live Class at Google meet 🙏🙏Charges- 1500/- only Note - Limited Seats Only So get register yourself and take a small step to become a healer ..... Hurry up and call 9480555795, 9844122333 Account details Syndicate Bank. OZONE YOGA HOLISTIC HEALING CENTER Account Number: 12411010000548 IFSC Code: SYNB0001241 Branch : 1241 KIMS, HUBLI Or Google pay at 9480555795 Send Screenshot after payment

Reiki training and Distance healing

Contact for Reiki training and Distance healing 📱+91 9844122333, 9480555795