google61c3c02f83e618c5.html Health related articals and videos: reikiheaking

Labels

Showing posts with label reikiheaking. Show all posts
Showing posts with label reikiheaking. Show all posts

Thursday, September 24, 2020

Reiki Training Camp Online/Offline

Reiki Training Camp

Online/Offline

ರೇಕಿ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರ


ರೇಕಿ ತರಬೇತಿಯಿಂದ ಸಿಗುವ ಲಾಭಗಳು

ಮಾನಸಿಕ ಹಾಗೂ ಶಾರೀರಿಕ

ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ,

ನೋವುಗಳ ನಿವಾರಣೆ,

ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಫಲತೆ,

ಜ್ಞಾಪಕ ಶಕ್ತಿಯ ವೃದ್ಧಿ,

ಏಕಾಗ್ರತೆ, ಸಕಾರಾತ್ಮಕ

ಚಿಂತನೆ ಇತ್ಯಾದಿ.


ದಿನಾಂಕ: 27-09-2020 ರಂದು, ಸಮಯ 12 pm.


ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

OZONE YOGA & HOLISTIC CENTER

St. ಮೈಕಲ್ ಶಾಲೆಯ ಹತ್ತಿರ, ಕೇಶ್ವಾಪುರ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, 9844122333, 9480555795


 

Yoga, Acupressure, Siddha cosmic healing for all

We are treating since 17 years

We are treating since 17 years. Trusted Therapeutic Power Yoga, Acupressure, Cosmic Siddha healing center.