Skip to main content

Posts

Showing posts with the label reikiheaking

Reiki Training Camp Online/Offline

Reiki Training Camp Online/Offline ರೇಕಿ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರ ರೇಕಿ ತರಬೇತಿಯಿಂದ ಸಿಗುವ ಲಾಭಗಳು ಮಾನಸಿಕ ಹಾಗೂ ಶಾರೀರಿಕ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ, ನೋವುಗಳ ನಿವಾರಣೆ, ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಫಲತೆ, ಜ್ಞಾಪಕ ಶಕ್ತಿಯ ವೃದ್ಧಿ, ಏಕಾಗ್ರತೆ, ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆ ಇತ್ಯಾದಿ. ದಿನಾಂಕ: 27-09-2020 ರಂದು, ಸಮಯ 12 pm. ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ OZONE YOGA & HOLISTIC CENTER St. ಮೈಕಲ್ ಶಾಲೆಯ ಹತ್ತಿರ, ಕೇಶ್ವಾಪುರ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, 9844122333, 9480555795